-
-
-

Чи подорожчає оренда і продаж квартир після прийняття закону про ріелторів?

Чи подорожчає оренда і продаж квартир після прийняття закону про ріелторів?

Кажуть, що ціни на оренду і купівлю квартир виростуть адже в Україні пропонують ввести нові правила, за якими всі операції з будь-якою нерухомістю повинні будуть проходити через посередників - брокерів або ріелторів. Про це йдеться в законопроекті № 3618, зареєстрованому у Верховній Раді. Якщо проект приймуть, доведеться оформити паспорт квартири, внести його в спеціальну базу і отримати унікальний номер. Без цього номера не можна буде навіть подавати оголошення.Заява експертів: "Обов'язкова участь ріелторів буде означати, що при складанні договору купівлі-продажу людям доведеться платити комісію, зазвичай близько 5%. Це кілька тисяч доларів. Доведеться платити комісію ріелтору і при підписанні договору оренди. Для ріелторів такий закон може бути вигідний. попит на їх послуги зросте. Сертифікація та екзаменація не складе серйозних проблем. Як показує досвід сертифікації інших видів діяльності, іспити нескладні і їх може пройти людина, знайомий з основами законодавства в своїй сфері. Однак за обов'язкове навчання і іспити доведеться заплатити ".
 

Але ж до прийняття закону всі де-факто так і відбувається, тобто Заонодатель всього лише узаконить сьогоднішній стан ринку для виведення його з тіні і збільшення надходжень до бюджетної сфери.

продаж та  оренда 
Права і обов'язки ріелтора, суб'єкта ріелторської діяльності та споживачів ріелторських послуг
Стаття 15. Права ріелторів та суб'єктів ріелторської діяльності
1. Ріелтори і суб'єкти ріелторської діяльності при здійсненні ріелторської діяльності мають право:

надавати в межах своєї компетенції послуги під час здійснення операцій з об'єктами нерухомості на ринку нерухомості в установленому законодавством порядку;
доступ до об'єкта нерухомості, який є предметом угоди, документації та іншої інформації, яка необхідна або має суттєве значення для укладання, виконання або припинення угоди;
рекламувати свою діяльність;
запитувати і отримувати у порядку, встановленому законодавством, від органів, які здійснюють державну реєстрацію прав на нерухомість і угод з нею, і інших органів необхідну інформацію про об'єкти нерухомості та права на них, а також в рамках договору про надання ріелторських послуг інформацію про юридичних і фізичних осіб, які є сторонами угоди;
відмовлятися від надання ріелторських послуг у випадку ненадання споживачем інформації та документів, необхідних для надання ріелторських послуг, а також у разі виникнення обставин, що перешкоджають здійсненню ріелторської діяльності відповідно до цього Закону;
страхувати свою цивільну відповідальність, пов'язану зі здійсненням ріелторської діяльності;
здійснювати інші права, визначені цим Законом та іншими законами України.
2. Ріелтори і суб'єкти ріелторської діяльності мають право об'єднуватися в громадські організації за професійними ознаками, дотримуючись вимог цього Закону та інших законів України.

Стаття 16. Обов'язки ріелторів та суб'єктів ріелторської діяльності
1. Ріелтори і суб'єкти ріелторської діяльності при здійсненні ріелторської діяльності зобов'язані:

Стаття 16. Обов'язки ріелторів та суб'єктів ріелторської діяльності
1. Ріелтори і суб'єкти ріелторської діяльності при здійсненні ріелторської діяльності зобов'язані:
1. дотримуватися вимог цього Закону та інших законодавчих актів;
2. при укладанні, виконанні та припиненні угод з нерухомістю представляти права і законні інтереси споживача ріелторських послуг;
3. не допускати порушень прав і законних інтересів усіх сторін угоди з нерухомістю;
4. надавати ріелторські послуги всім споживачам ріелторських послуг без будь-якої дискримінації;
5. не вступати зі споживачами ріелторських послуг в договірні відносини, умови яких встановлюють обмеження або допускають будь-яку дискримінацію щодо учасників угоди по нерухомості;
6. інформувати споживача ріелторських послуг про законодавчі та інші нормативно-правові акти, які мають відношення до ринку нерухомості, і наслідки укладених ним угод;
7. не розголошувати інформацію, отриману в ході проведення операції і після її завершення, за винятком випадків, передбачених законом;
8. повідомляти споживачу ріелторських послуг про будь-які свої (понад винагорода, що одержується від споживача ріелторських послуг) майнові інтереси в угоді з нерухомості;
9. забезпечувати споживача інформацією, необхідною для державної реєстрації угод з нерухомістю;
10. надавати споживачеві ріелторських послуг достовірну і повну інформацію про нерухомість, що є предметом угоди, прав на неї, власника та інших осіб, в разі якщо така інформація може бути отримана на законних підставах;
11. письмово відповідати на письмові звернення споживачів ріелторських послуг;
12. забезпечити ведення архіву виконаних договорів з надання ріелторських послуг і зберігання договорів протягом не менше трьох років з дати їх виконання;
13. своєчасно і в повному обсязі надавати Ріелторської палати України інформацію про зміни, що відбулися в суб'єкта ріелторської діяльності або ріелтора, які являються суттєвими для контролю дотримання ними вимог цього Закону;
14. безперешкодно надавати споживачам ріелторських послуг та іншим уповноваженим на це особам копії Сертифікатів суб'єкта ріелторської діяльності, кваліфікаційних свідоцтв ріелторів і Свідоцтва про підвищення кваліфікації ріелторів, які працюють у штатному складі та відомості про включення суб'єкта ріелторської діяльності до Реєстру суб'єктів ріелторської діяльності, інформацію про включення ріелторів до Реєстру ріелторів;
15. забезпечувати збереження документів, отриманих під час проведення ріелторської діяльності від споживачів ріелторських послуг та / або інших осіб на період виконання ріелторської діяльності. Після закінчення робіт усі документи передаються споживачам ріелторських послуг;
16. не використовувати свої повноваження на шкоду споживача ріелторських послуг, якому і в інтересах якого надаються ріелторські послуги;
17. повідомляти споживачу ріелторських послуг про неможливість надання таких послуг у разі виникнення обставин, які позбавляють суб'єкта ріелторської діяльності можливості надавати такі послуги;
18. усіма можливими законними засобами сприяти споживачам ріелторських послуг в реалізації ними своїх прав і законних інтересів відповідно до договору та цього Закону;
19. виконувати інші обов'язки, встановлені законом
Стаття 17. Гарантії здійснення ріелторської діяльності
1. Професійні права, честь і гідність ріелтора, охороняються законом. Забороняється будь-яке незаконне втручання, в тому числі, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, в діяльність суб'єкта ріелторської діяльності, зокрема з метою перешкоджання виконанню ними своїх обов'язків або спонукання до вчинення ними неправомірних дій, а також вимога від ріелтора, суб'єкта ріелторської діяльності надання конфіденційної інформації, інформації, що становить комерційну таємницю, і / або інформації, яка захищена Законом України "Про захист персональних даних".
2. Порушення заборони, передбаченого частиною першою цієї статті, тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
Стаття 18. Відповідальність суб'єктів ріелторської діяльності
1. Суб'єкт ріелторської діяльності відповідає перед споживачем ріелторських послуг та третіми особами за нанесення шкоди своїми діями або бездіяльністю в результаті допущених порушень вимог цього Закону, інших законодавчих актів України.
2. У разі порушення суб'єктами ріелторської діяльності вимог цього Закону за рішенням Ріелторської палати України можуть бути застосовані наступні санкції:
1. попередження;
2. зупинка Сертифікату суб'єкта ріелторської діяльності;
3. анулювання Сертифікату суб'єкта ріелторської діяльності.
3. Рішення Ріелторської палати України про застосування передбачених у частині другій цієї статті санкцій може бути оскаржено в судовому порядку.
Стаття 19. Анулювання Кваліфікаційного свідоцтва ріелтора, зупинення та анулювання сертифіката суб'єкта ріелторської діяльності
1. Рішення про анулювання Кваліфікаційного свідоцтва ріелтора може бути прийнято Кваліфікаційною комісією Ріелторської палати України в порядку, визначеному Ріелторської палати України, за письмовим поданням регіональної громадської організації ріелторів, Апеляційної комісією Ріелторської палати України, з таких підстав:
1. надання ріелтором заяви про анулювання Кваліфікаційного свідоцтва ріелтора;
2. смерті ріелтора, оголошення його безвісно відсутнім або померлим;
3. визнання його обмежено дієздатним чи недієздатним;
4. засудження ріелтора за корисливий злочин;
5. порушення ріелтором заборони працювати у складі двох і більше юридичних осіб - суб'єктів ріелторської діяльності або поєднання праці в юридичну особу - суб'єкта ріелторської діяльності із здійсненням ріелторської діяльності як фізичної особи-підприємця, якщо він протягом десяти робочих днів після попередження про необхідність припинення такого поєднання не припинив його;
6. з'ясування факту неправомірної видачі кваліфікаційних документів;
7. непроходження ріелтором обов'язкового підвищення кваліфікації протягом терміну призупинення дії Кваліфікаційного свідоцтва ріелтора.
У разі анулювання Кваліфікаційного свідоцтва ріелтора відомості про таку особу виключаються з Реєстру ріелторів.
2. Дія Сертифікату суб'єкта ріелторської діяльності зупиняється:
1. за бажанням суб'єкта ріелторської діяльності на підставі його письмової заяви;
2. зменшення кількості ріелторів, які працюють в складі суб'єкта ріелторської діяльності на постійній основі, до менш ніж двох осіб;
3. невиконання ріелторами, які працюють у складі суб'єкта ріелторської діяльності, вимог щодо обов'язкового підвищення кваліфікації, встановлених цим Законом.
3. Рішення про анулювання сертифіката суб'єкта ріелторської діяльності приймається Кваліфікаційною комісією Ріелторської палати України в порядку, визначеному Ріелторської палатою України, за письмовим поданням громадської організації ріелторів, Апеляційної комісією Ріелторської палати України, в разі:
1. надання суб'єктом ріелторської діяльності заяви про анулювання Сертифіката суб'єкта ріелторської діяльності;
2. припинення юридичної особи - суб'єкта ріелторської діяльності;
3. анулювання Кваліфікаційного свідоцтва ріелтора - фізичної особи-підприємця, виїзду його на постійне проживання за кордон;
4. закінчення терміну дії Сертифіката ріелторської діяльності;
5. відсутність протягом більш ніж двох місяців в складі суб'єкта ріелторської діяльності двох або більше працюючих на постійній основі ріелторів;
6. неінформування або невчасне інформування (у строк до 30-ти календарних днів) суб'єктом ріелторської діяльності про зміни складу ріелторів, що заявлені ним для отримання Сертифікату суб'єкта ріелторської діяльності.
4. У разі анулювання сертифіката суб'єкта ріелторської діяльності відомості про такий суб'єкт протягом одного робочого дня виключаються з Реєстру суб'єктів ріелторської діяльності.
5. З дня виключення суб'єкта ріелторської діяльності з Реєстру суб'єктів ріелторської діяльності такий суб'єкт втрачає право на здійснення ріелторської діяльності. Порядок зупинення права на заняття ріелторської діяльністю визначається Ріелторської Палатою України.
Стаття 20. Права споживачів ріелторських послуг
1. Споживачі ріелторських послуг мають право:
1. вільно вибирати суб'єкта ріелторської діяльності;
2. перевіряти повноваження суб'єкта ріелторської діяльності;
3. отримувати від суб'єкта ріелторської діяльності інформацію про угоду відповідно до умов укладеного між ними договору про надання ріелторських послуг;
4. звертатися з питань порушення їх прав як споживачів ріелторських послуг в органи захисту прав споживачів, судові органи, Ріелторську палату України, професійні об'єднань ріелторів, інші громадські організацій, освічені в порядку, встановленому законодавством;
5. контролювати виконання суб'єктом ріелторської діяльності умов договору.
2. Споживачі ріелторських послуг можуть мати інші права, передбачені законодавством.
Стаття 21. Обов'язки споживачів ріелторських послуг
1. Споживачі ріелторських послуг зобов'язані:
1. здійснювати свої обов'язки, утримуючись від заподіяння шкоди третім особам і їх майну;
2. надавати суб'єкту ріелторської діяльності належним чином оформлені документи, що містять повну та достовірну інформацію про об'єкт нерухомості, права на нього, а також про себе та інших осіб, що мають права на це майно.
Невиконання або неналежне виконання споживачем ріелторьскіх послуг цього обов'язку звільняє суб'єкта ріелторьскоі діяльності від відповідальності за шкоду, заподіяну споживачу ріелторських послуг або третім особам, внаслідок провомерних дій ріелтора, які він здійснював на підставі наданої інформації;
3. сприяти суб'єкту ріелторської діяльності у якнайшвидшому і повному виконанні зобов'язань ріелтора за договором.
2. Споживачі ріелторських послуг також можуть мати інші обов'язки, передбачені законодавством.
Стаття 22. Вирішення спорів, пов'язаних з ріелторської діяльністю
1. Спори, пов'язані з ріелторської діяльністю, вирішуються в судовому порядку.
аренда квартир Киев

продажа квартир Киев